Historie

Vedle knih věnujících se obecné historii najdete publikace mapující dějiny kultury, vědy (medicíny, astronomie ad.), teologie, knihtisku, dalších řemeslných činností apod.

Publikace a sborníky mohou být zařazeny ve vícero kategoriích podle přesahů svého oborového zaměření. Snadnější orientaci v jednotlivých kategoriích umožňuje nabídkové menu.

Ediční řady:
Antiqua Cuthna
Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae, Memorabilia
Primitiae

Zobrazeno 1–16 z 61 výsledků

Zobrazeno 1–16 z 61 výsledků