Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou internetovému obchodu provozovanému společností KLP – Koniasch Latin Press s. r. o., jsou považovány za důvěrné a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel se zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, pokud písemně nevyjádří s tímto zpracováním nesouhlas. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Má právo na výmaz osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.