Hudba

Vedle historicky orientovaných publikací pojednávajících o hudebních skladatelích, umělcích, mecenáších, hudebních skladbách, produkcích apod. nabízíme také přehledové svazky – hudební katalogy, korespondenci, deníky. Velmi ceněnými jsou kritické edice hudebních skladeb a faksimile českých hudebních památek.

Publikace a sborníky mohou být zařazeny ve vícero kategoriích podle přesahů svého oborového zaměření. Snadnější orientaci v jednotlivých kategoriích umožňuje nabídkové menu.

Ediční řady:
Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae – Series A, Series B, Series S
Hudební teorie a estetika
Musicologica.cz
Primitiae
Smetaniana

Zobrazen 1. – 16. z 65 výsledků

Zobrazen 1. – 16. z 65 výsledků