O nás

E charta flamma…

V dějinách lidské kultury se stále vracíme k přelomovým obdobím, na jejichž počátku obvykle stojí technologický objev, který zásadním způsobem ovlivní výměnu informací. …

Tak jako na sklonku středověku kopisté pracně vyhotovovali další opisy jednotlivých manuskriptů, aby je poměrně rychle rozšíření knihtisku vytlačilo na periferii intelektuálních úkonů, tak i my jsme dnes svědky další „revoluce“ v šíření informací. Od desítek opisů přes tisíce tištěných exemplářů až po milióny lidí čtoucích v týž moment táž slova z jednoho zdroje… Podstata však zůstává a obrozuje se stejně jako bájný Fénix z popela svých předchůdců. K této představě míří v trojjedinosti myšlenky, jejího přenosu a očistného znovuzrození i náš nakladatelský signet. E charta flamma… I proto se radujeme z každého zapáleného jedince, kterého naše knihy v dnešní přelomové době zahřejí u srdce!

… salvete, amici!

Nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press s. r. o. se od svého založení v roce 1993 specializuje na vydávání odborné a vědecké literatury z oblasti humanitních věd (kulturní historie, muzikologie, teatrologie, filozofie, literární věda a jazykověda, klasická studia). Spolupracuje s českými i zahraničními akademickými a univerzitními pracovišti, resp. s dalšími institucemi (archivy, muzea, vědecké knihovny, spolky, orchestry, hudební festivaly). Ve své vydavatelské činnosti se snaží o komplexní mezioborové zpracování témat.

Nakladatelství neustále rozšiřuje nabídku svých titulů, v posledních letech se jedním ze stěžejních zájmů stává vydávání kritických edicí hudebních skladeb převážně spjatých s českými zeměmi, mnohdy zcela unikátních. Zprostředkovává také možnost začíst se do starých tisků, když vydává reprezentativní publikace – faksimile významných českých hudebně-teoretických památek, např. pro mezinárodní hudební festival Pražské  jaro. Rovněž produkuje hudební nosiče a DVD, často s dosud nerealizovanými nahrávkami, podílí se na přípravě onlinových projektů.

Internetové knihkupectví KLP – Koniasch Latin Press nabízí produkci (tištěné knihy, e-booky, PDF-verze, CD a DVD) všech svých publikací, ale i dalších vybraných nakladatelství a institucí s obdobným odborným zaměřením. Jednotlivé tituly jsou zařazeny do příslušných kategorií:
Divadlo – Filozofie – Historie – Hudba – Hudební CD – Klasická studia – Literární věda/Jazykověda – Ediční řady

Vyhledávat můžete podle názvu titulu, autora, ISBN a fulltextově v obsazích a rejstřících knih, anotacích a recenzích.

Firemní údaje:
KLP – Koniasch Latin Press s. r. o.
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6

IČ: 2481 6833
DIČ: CZ2481 6833

telefon: +420 603 256 618
e-mail: koniasch@gmail.com
Datová schránka: 6g6y2tw