Divadlo

Publikace z oboru teatrologie, tj. týkající se především dějin divadla, divadelní teorie, divadelní historiografie, patří sem rovněž biografie herců, režisérů, operních pěvců a dalších jevištních umělců, kritické edice divadelních a operních děl včetně jejich rozborů.

Publikace a sborníky mohou být zařazeny ve vícero kategoriích podle přesahů svého oborového zaměření. Snadnější orientaci v jednotlivých kategoriích umožňuje nabídkové menu.

Ediční řada:
Hudební teorie a estetika

Zobrazuji všech 8 výsledků

Zobrazuji všech 8 výsledků