Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury

594 

Popis

Kniha renomovaného klasického filologa a znalce řecké kultury Luciana Canfory, profesora univerzity v Bari, poskytuje komplexní přehled dějin staré řecké literatury od Homéra do pozdní antiky.

Je doplněna chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií, bio-bibliografickým repertoriem antických řeckých autorů, soupisem českých a slovenských překladů jejich děl, slovníčkem řeckých a latinských pojmů a detailním jmenným a geografickým rejstříkem. Jednotlivé oddíly knihy (Řecká literatura a její osudy, Archaická epika, Archaická lyrika, Divadlo: potřeba obce, Dějepisectví mezi hledáním a politikou, Attické řečnictví, Filozofové a krize polis, Helénistické období, Římská hegemonie, Pozdní antika) jsou členěny do monografických kapitol věnovaných jednotlivým autorům, přičemž jejich literární tvorba je zařazena do širšího kulturněhistorického a politického kontextu. Nemenší pozornost je věnována dějinám tradování a dochování textů.

Poprvé v českém prostředí jsou jména autorů a názvy jejich děl uváděny zároveň v českém překladu, originálním alfabetickém znění a v transkripci zachovávající původní řecké délky.

Z italského originálu Storia della letteratura greca (Roma – Bari, Laterza 1994) přeložili Antonín Bartoněk, Dagmar Bartoňková, Petr Kyloušek, Elena Marečková, Olga Němečková, Petr Peňáz, Petra Psíková a Šárka Vilasová-Freddo.

Z ohlasů:
Štěpánka Brožová, Avriga 2002:
Dějiny Luciana Canfory, profesora na univerzitě v italském Bari, jsou dílem vykazujícím obrovskou erudici. Canfora zasazuje svůj výklad o řecké literatuře do širokého kontextu historického a literárního, opírá se jak o antické prameny tak o vědecké bádání a objevy, i ty nejnovější (zejména na papyrech), a upozorňuje na díla a autory, kteří ovlivnili literaturu novodobou. Do takto fundovaného výkladu zařazuje formou slovníkových hesel medailonky jednotlivých autorů či obsahy děl.

Petr Kitzler, iLiteratura.cz, 1. 3. 2005:
Neméně významná je i kniha Dějiny řecké literatury z pera Luciana Canfory, jejíž český překlad se v roce 2004 dočkal na české poměry nevídaného druhého vydání a která společně s Dějinami římské literatury G. B. Conteho vyšlými v roce 2003, zaplňuje citelnou mezeru ve výkladech antické literární historie, které v českých zemích chyběly po dlouhá desetiletí.

 

Další informace

Rozměry 165 × 52 × 242 mm
Autor

Překladatelé

, , , , , , ,

Nakladatel

ISBN

978-80-86791-71-5

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2009, 3. revidované a doplněné vydání

Počet stran

920

Vazba

Pevná vazba

Jazyk

čeština

Soubory ke stažení

Úvodní stranyStáhnout
ObsahStáhnout
Ukázka, s.210-211Stáhnout
Ukázka, s. 425-428Stáhnout
Ukázka, s. 565-567Stáhnout
Ukázka, s. 691-694Stáhnout
Ukázka, s. 760-761Stáhnout
Ukázka, s. 813-815Stáhnout
Jmenný rejstříkStáhnout
Místní rejstříkStáhnout