Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století

220 

Publikace přináší analýzu a edici a cisterciáckého kalendária z rkp. XIII G 23 Národní knihovny v Praze.

Popis

Publikace přináší analýzu a edici a cisterciáckého kalendária z rkp. XIII G 23 Národní knihovny v Praze.

Rukopis liturgického kalendáře zahrnuje kalendář s příslušnými komputistickými tabulkami a kolektář jak pro svátky církevního roku, tak i pro svátky světců. U většiny svátků je uvedena forma liturgie, která se k nim vztahovala. Obsah kalendária doplňují záznamy o anniversariích. Kalendář také zaznamenává denní data posvěcení klášterního kostela a čtyř oltářů v Plasích, v jehož držení kalendář byl až do zrušení opatství v 18. století. Vznik rukopisu můžeme předpokládat nejspíše mezi lety 1224-1231 a používán byl až do druhé poloviny 15. století. Zajímavý doplněk kalendáře představují např. údaje o datech, kdy se mniši měli holit a stříhat.

Kalendárium prokazuje, že české středověké kláštery byly o pokynech cisterckého řádu nejen informovány, nýbrž je skutečně respektovaly, přestože ležely ve 13. a 14. století na jeho periferii. Svátky, jejichž liturgická podoba i anniversaria – to vše bylo slaveno ve značné, souladu s nařízeními generálních kapitul. Lze konstatovat, že se zvon zvoucí k bohoslužbám v českém klášteře rozezníval ve stejném rytmu se zvony ostatních cisterckých klášterů v Evropě. Kalendárium potvrzuje, že touha po jednotě, tolik proklamovaná v cisterckém řádu, nebyla fikcí, ale – alespoň v některých oborech cistercké činnosti – také realitou.

Edice tohoto rukopisu cisterckého kalendáře je doplněna úvodní studií, popisem kalendáře, historickým rozborem, studií o dataci a provenienci rukopisu, soupisem osob, jejichž anniversaria jsou zapsána v kalendáriu, a rejstříkem osob. Rubriky jsou vytištěny v originální červené barvě. Veškerý text je i v anglické mutaci.

Další informace

Hmotnost 275 g
Rozměry 160 × 10 × 234 mm
Autor

,

Nakladatel

ISBN

80-85917-55-6

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2003

Počet stran

164 stran, 12 stran černobílé přílohy

Vazba

Měkká vazba

Jazyk

angličtina, čeština, latina