Zprávy o bojích se Švédy… 1648 v diáři koleje sv. Klimenta / Notata de proeliis cum Suecis …in diario collegii Clementini anno 1648. contenta

165 

Pramenem této bilingvní latinsko-české edice je diář sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Latinská edice a paralelní český překlad obsahuje každodenní záznamy psané do diáře jezuitské koleje při obléhání Prahy Švédy od 26. 7. 1648 do 10. 11. 1648.

Popis

Pramenem této bilingvní latinsko-české edice je diář sv. Klimenta na Starém Městě pražském, dnes uložený v Národní knihovně ČR v Praze. Latinská edice a paralelní český překlad obsahuje každodenní záznamy psané do diáře jezuitské koleje při obléhání Prahy Švédy od 26. července 1648 do 10. listopadu 1648.

Dobytí Malé Strany a Hradčan švédským generálem Königsmarkem 26. července 1648 a obléhání Starého a Nového Města pražského, trvající do začátku listopadu toho roku, bylo popsáno mnoha současníky. Tato edice přináší zápisy v diáři koleje svatého Klimenta, které byly psány při švédském obléhání Prahy bezprostředně den po dni a jimž nebyla dosud věnována pozornost.

Švédské přepadení Prahy roku 1648 zastihlo jezuity v koleji, prakticky v samotné bojové linii. A tak se stal tehdejší diář staroměstského Klementina válečným deníkem a jeho soudobý pisatel válečným zpravodajem. Válečné zápisky jsou prakticky jedinými zápisy deníku koleje od 26. července do 4. listopadu 1648. Postupně zprávy o Švédech řídnou a končí definitivně dnem 8. července 1650, kdy odtáhli z Olomouce a kdy si jezuitský kronikář poznamenal, že je nyní válka nadobro u konce.

Válečné zápisky jsou psány jezuitou bezesporu dobře informovaným, který měl možnost mluvit s předními důstojníky císařské armády, kteří v Klementinu často pobývali, a doplňují zprávy obsažené v jiných pramenech a přesněji je datují.

K vydání připravil a z latinského originálu přeložil Karel Beránek. Kniha je opatřena úvodem v češtině a angličtině, poznámkami, osobním a místním rejstříkem.

Martin Svatoš, Listy filologické 126, 2003/3-4:
Pro ty, kdo znají překlady Karla Beránka a jeho mimořádnou znalost novověké latiny, není překvapením, jak skvěle Karel Beránek ovládá raně novověkou latinu jezuitských pramenů, přesto se domnívám, že tento překlad, prokazující i bezpečnou orientaci v dobové vojenské (resp. válečnické) terminologii, v nás vzbudil ještě větší úctu k Beránkově znalosti latinské slovní zásoby 17. století.

Další informace

Hmotnost 115 g
Rozměry 145 × 205 mm
Editor

Nakladatel

ISBN

80-85917-90-4

Edice

Překladatelé

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2002

Počet stran

XIV + 66

Vazba

Brožované

Jazyk

angličtina, čeština, latina

Mohlo by se Vám líbit…