Eliška Baťová: Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století

198 

Kategorie: ,

Popis

Kolínský kancionál (dnes uložený v Regionálním muzeu v Kolíně) je zásadním pramenem nejen pro dějiny duchovního zpěvu v českých zemích  první polovině 16. století, ale i pro pochopení utrakvistické liturgie a věroučných principů v kancionálové tvorbě utrakvistů a Jednoty bratrské.

Při svém uvažování o Kolínském kancionálu se autorka snaží klást rukopisu i repertoáru české duchovní písně nové a často dosud neprozkoumané otázky. Po důkladném vnějším popisu tohoto pramenu analyzuje jeho obsah se zřetelem na liturgické užití jeho jednotlivých repertoárových částí v širším historickém a konfesijním kontextu. Podrobně se věnuje zejména souvztažnostem mezi Kolínským kancionálem a zpěvem českých bratří, a to jak v otázkách melodických, tak i textových a liturgických. Výsledkem je pozoruhodná studie, která přináší řadu nových poznatků a hypotéz o podobách české reformační hudby a liturgie na sklonku jagellonské doby.

Publikace je doplněna rejstříkem českých a latinských incipitů, jmenným rejstříkem a anglickým summary.

Z ohlasů:
Jan Kouba, Hudební věda 49 (2012), č. 1-2, s. 214:
Na zevrubném kodikologickém a paleografickém rozboru rukopisu je nutno ocenit perfektní zvládnutí všech detailů kodikologické terminologie, ale také invenční práci s dosavadními výsledky paleografických rozborů, které jsou kriticky prověřovány a rozváděny. Tím se autorce podařilo neobvykle konkrétně rekonstruovat proces vzniku kancionálu, navíc pak najít řadu pramenných stop po jeho tvůrcích. Neméně zajímavý je následující oddíl o uživatelích, jimž byl kodex určen. Třebaže by tuto otázku bylo možno odbýt konstatováním, že památky na zdejší literátské bratrstvo se nedochovaly, je tu pozorně vytěžena stará i novější literatura včetně stavební historie kolínského chrámu, přičemž v nenápadném okně boční chrámové lodi je objevena stopa druhého z obou kůrů, z nichž tehdy mohl zpěv z Kolínského kancionálu zaznívat. Podobným detailním způsobem jsou vystopovány vztahy kancionálu ke kolínské škole a k žákovskému zpěvu.

 

Další informace

Hmotnost 250 g
Rozměry 145 × 205 mm
Autor

Nakladatel

ISBN

978-80-86791-84-5

Edice

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2011

Počet stran

192 stran, 22 černobílých vyobrazení

Vazba

Brožované

Jazyk

čeština, summary v angličtině

Období