Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze / Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Library of the National Museum, Prague

616 

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea (jedné z nejbohatších na území České republiky) zachycuje všechny její výtvarně zdobené rukopisy původem z oblasti latinské kultury. Popisuje 341 středověkých a raně novověkých rukopisů a rukopisných zlomků pocházejících z Evropy, mezníkem je doba kolem roku 1620 (ojediněle až polovina 17. století).

Není skladem

Popis

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea (jedné z nejbohatších na území České republiky) zachycuje všechny její výtvarně zdobené rukopisy původem z oblasti latinské kultury. Popisuje 341 středověkých a raně novověkých rukopisů a rukopisných zlomků pocházejících z Evropy, mezníkem je doba kolem roku 1620 (ojediněle až polovina 17. století).

Poskytuje tak základní informace badatelům v oblasti historie, pomocných věd historických, dějin umění i dalších vědeckých disciplin. Obsahuje – vedle rukopisů známých – i památky doposud neznámé či známé jen nedostatečně. Práce se zabývá výlučně iluminovanými rukopisy pocházejícími z oblasti latinské kultury, což je způsobeno jak jejich specifičností, tak pouze ojedinělým výskytem východoevropských a mimoevropských památek v muzejním rukopisném fondu. Každý rukopis v katalogu je představen alespoň jednou černobílou fotografií, významné rukopisy mají fotografií více.

Katalog je opatřen seznamem literatury, seznamem signatur, seznamem datovaných rukopisů a rejstříky – rukopisů cizí provenience, zeměpisný, jmenný, iluminátorů, citovaných rukopisů, věcný, heraldický, biblický a ikonografický.

Obsáhlý úvod a ikonografický rejstřík jsou přeloženy do angličtiny.

Další informace

Hmotnost 2070 g
Rozměry 210 × 305 mm
Autor

Nakladatel

ISBN

80-85917-78-5

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2000

Počet stran

XLVI + 492, 381 černobílých a 56 barevných fotografií

Vazba

Vázané

Jazyk

angličtina, čeština