Chotkové a Kutnohorsko (Antiqua Cuthna 5-11, 2009-2015)

176 

Příspěvky přednesené na semináři o dějinách rodu Chotků a jeho působení na Kutnohorsku.

Skladem

Kategorie:

Popis

Příspěvky otištěné v tomto sborníku byly předneseny na semináři, který uspořádalo Národní zemědělské muzeum  – Muzeum českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory. Seminář byl pokusem, jak blíže poznat historii rodu Chotků, kterým patřilo novodvorské panství se zámkem Kačina od druhé poloviny 18. století do počátku 20. století.

Sborník Antiqua Cuthna přináší studie a zprávy o historii, archeologii, příspěvky o památkách nejen v širším regionu Kutnohorska. Sborník není zaměřen pouze na historii regionu, ale také na problémy obecnějšího rázu. Pro název sborníku bylo zvoleno jméno osady, která bývá spojována s počátky dějin Kutné Hory, rozkládala se u kostela Všech Svatých před hradbami města, je zmíněna v listině papeže Urbana V. z roku 1369 a zdokumentována archeologickým výzkumem v šedesátých a osmdesátých letech 20. století.

JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY:
Ivo Cerman: Chotkové před soudem historiků
Markéta Flekalová – Pavel Šimek: Chotkovské parkové úpravy krajiny
Filip Velímský: Radvančický hrad aneb Výlet do středověku v podání Jana Rudolfa Chotka
Jan Hálek: Jan Rudolf hrabě Chotek jako prezident Královské české společnosti
† Jiří Fukač (k vyd. připravili Jiří K. Kroupa a Jana Spáčilová): Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku
Vladimíra Hradecká: Poklidné dny venkovského šlechtice v neklidné době. Z deníkových záznamů Arnošta hraběte Chotka
Josef Kremla: Plán novodvorského zámku ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
Květa Křížová: Velkobřezenská obrazová sbírka a zobrazení chotkovských interiérů
Eva Lukášová: Sídla hraběte Jana Rudolfa Chotka na počátku 19. století
Pavel Novák: Meziválečná oprava Kačiny ve světle výnosů velkostatku Nové Dvory
Lukáš Provaz: Chotkovská hrobka v Nových Dvorech
Jana Vaněčková: Rudolf Karel Chotek, první okresní starosta v Kutné Hoře
Drahomíra Nováková: K historii a současnosti chotkovských dvorů

Další informace

Hmotnost 315 g
Rozměry 170 × 240 mm
Editor

, , ,

Nakladatel

Edice

ISBN

9778-80-86772-92-9 (SOA v Praze – SOkA Kutná Hora), 978-80-87773-20-8 (KLP), ISSN: 1803-1374

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2015

Počet stran

150 stran + 8 stran barevné obrazové přílohy (16 vyobrazení), 28 černobílých vyobrazení

Vazba

Brožované

Jazyk

čeština, résumé v němčině, překlad Magdalena Havlová

Soubory ke stažení

Úvodní stranyStáhnout
ObsahStáhnout
Ukázka, s. 89-92Stáhnout
Ukázka, s. 65-70Stáhnout