Bohuslav Balbín: Rukověť humanitních disciplín / Bohuslai Balbini Verisimilia humaniorum disciplinarum

495 

Komentovaná kritická latinská edice a paralelní překlad do češtiny Balbínových Verisimilií – jednoho ze stěžejních literárně-teoretických děl českého polyhistora Bohuslava Balbína.

Popis

Komentovanou kritickou latinskou edici a paralelní překlad do češtiny Balbínových Verisimilií k vydání připravila, komentářem a poznámkami opatřila a z latinského originálu s použitím překladu Bohumila Ryby přeložila Olga Spevak. / Edidit, commentario notisque instruxit et in linguam Bohemicam post Bohumil Ryba vertit Olga Spevak.

Balbínova Verisimilia jsou jedním z nejdůležitějších literárně-teoretických spisů, který vznikl v českých zemích v 17. století. Zpřístupnění Verisimilií ve formě kritické edice s paralelním českým překladem je zásadním příspěvkem k poznání raně novověké bohemikální kultury.

Tato publikace je prvním kritickým vydáním Verisimilií a zároveň i první moderní edicí jakéhokoliv Balbínova spisu vůbec. Kniha obsahuje předmluvu v českém a francouzském jazyce, ediční poznámku, rozsáhlou bibliografii, seznam sigel a zkratek, dále kritickou edici latinského textu s příslušným aparátem a poznámkami, český komentovaný překlad, bibliografii k traktovanému tématu a slovníček humanistických a barokních autorů, z nichž Balbín čerpal a které ve Verisimiliích cituje. Latinský text byl sestaven na základě kolace tří edic Verisimilií, neboť rukopis se nedochoval. Prvé dvě byly vydány za autorova života:  pražská  roku 1666 a lipská roku 1687; v pořadí třetí edice z roku 1701, opět pražská, vychází až po autorově smrti. Verisimilia se řadí nejen k mistrovským dílům Bohuslava Balbína, nýbrž i k nejdůležitějším literárněteoretickým spisům, které kdy vznikly ve střední Evropě, a z tohoto hlediska mají nezastupitelné místo i v celoevropském kontextu. Jejich zpřístupnění ve formě kritické edice s paralelním českým překladem je zásadním příspěvkem k dalšímu poznání raně novověké latinské kultury v českých zemích.

Teprve po vydání Verisimilií formou kritické edice latinského textu s paralelním českým překladem si každý zájemce může učinit obraz o dnes stěží uchopitelném odborném a intelektuálním záběru Bohuslava Balbína, jednoho z největších a stále nedoceňovaných českých učenců, a to se přitom jedná o jedno z jeho raných děl.

Další informace

Hmotnost 1240 g
Rozměry 165 × 240 mm
Autor

Editor

,

ISBN

80-85917-75-0

Nakladatel

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2006

Počet stran

XXXVIII + 698

Vazba

Pevná vazba

Jazyk

čeština, francouzština, latina

Období