Josef Bartoň: Uvedení do novozákonní řečtiny

143 

Tato učebnice poskytuje základy ke studiu novozákonní řečtiny.

Skladem

Kategorie:

Popis

Jádrem učebnice je šestatřicet cvičení, která jsou rozdělena do dvou částí. Obsahují mluvnický výklad případně doplněný přehlednými tabulkami jmenných a slovesných vzorů spolu s dalšími mluvnickými výklady, cvičnými větami a slovní zásobou. Cvičné věty jsou doprovázeny poznámkami, ve kterých jsou vysvětleny dosud neprobrané jevy.

Součástí učebnice je také řecko-český slovníček a seznam vybraných slovesných řad, kde nalezneme informace, které nejsou při studiu jednotlivých lekcí nezbytné (např. číselný údaj o frekvenci daného slova v Novém zákonu).

Učebnice je doplněna podrobným rejstříkem.