Historie česká / Historia Bohemica

330 

Historie česká (Historia Bohemica) Eney Silvia Piccolominiho, budoucího papeže Pia II.,  byla v době svého vzniku a pak po dlouhou dobu vůbec nejúspěšnějším dílem o starých českých dějinách.

 

Není skladem

Popis

Autorem Historie české – po dlouhou dobu od svého vzniku vůbec nejúspěšnějšího díla o starých českých dějinách – je významný italský humanista a politik první poloviny 15. století Enea Silvio Piccolomini (1405-1464). Působil v diplomatických službách Fridricha III. a za tyto služby se stal biskupem v Terstu a Sienně. Později byl kardinálem a nakonec papežem Piem II. Papežem se stal za půl roku po sepsani Historie české, roku 1458, a byl jím až do své smrti. (Podle Bohuslava Balbína, význačného českého historika 17. století, se jen málo národům dostalo té cti, že jejich dějiny sepsal papež.) Kromě politické činnosti byl jedním z nejvýznamnějších spisovatelů své doby. Literárně působil v oblasti beletrie i naučné literatury, ovlivnil literarní dění své doby a měl vliv i na největší české humanisty (Jana z Rabštejna, Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic).

Historie česká (Historia Bohemica) Eney Silvia Piccolominiho byla v době svého vzniku a pak po dlouhou dobu vůbec nejúspěšnějším dílem o starých českých dějinách. Enea svou Historii českou sepsal latinsky v polovině 15. století (autograf se však nedochoval, poprvé byla Historie česká vydána v Římě roku 1475, tedy za osmnáct let od svého vzniku) a dějiny české země tak představil a zpřístupnil celému evropskému vzdělanému světu. Autor upoutává nejen množstvím údajů a reálií, historických odboček a zajímavostí, ale i vybroušeným, čtenářsky vděčným stylem a vytříbeným jazykem. Silvio poznal závažnost českých dějin, jichž byl současníkem, závažnost otázky vývoje české hereze po husitství, což vyjádřil i v dedikaci své Historie české aragonskému králi Alfonsovi:

Enea Silvio: Historie česká, Praha: KLP, 1998, str. 7:
Třebaže jsou v české historii staré události hodné paměti, pokládám za významnější věci nové, které jsou jednak nepochybné, jednak pozoruhodné. Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy.

První moderní český překlad je vydáván paralelně s latinským originálem, dosud přístupným jen v rukopisech a starých tiscích. Pro snadnější orientaci jsou v textu uvedeny názvy kapitol, na než však byla Historie rozdělena až dodatečně, péčí pozdějších humanistických učenců. Kniha je opatřena obsáhlou českou a anglickou úvodní historickou studií význačného českého medievisty Františka Šmahela, který v ní načrtl portrét Enea Silvia, věnuje se jeho vztahu k českým zemím a zdrojům, z nichž čerpal vědomosti pro své dějepisné dílo, a zabývá se recepcí Historie české v průběhu pěti staletí. Šmahelova úvodní studie supluje i nedostatek literatury o Eneovi. Publikace je doplněna a českým a latinským rejstříkem.

Martin Nodl, Lidové noviny 29. 8. 1998:
Protože na konci 20. století získala ediční praxe punc hyperkritičnosti, čtenář nedostává do rukou kritické vydání Enéovy Historie české – bylo by totiž neúnosně obsáhlé a vyžádalo by si několika let textově srovnávací práce. Přesto jde o co nejautentičtější zachycení Eneova textu, neboť je založeno na znění několika rukopisů a starých tisků. Na rozdíl od Emlerova vydání Historie české editoři (Dana Martínková, Akena Hadravová a Jiří Matl) k latinskému znění připojili překlad do moderní češtiny…

 

Další informace

Autor

Editor

, ,

Nakladatel

ISBN

80-85917-40-8

Překladatelé

Místo vydání

Praha

Rok vydání

1998

Počet stran

CVI + 278

Vazba

Vázané

Jazyk

angličtina, čeština, latina

Soubory ke stažení

Recenze: Martin Nodl: Číst se zájmem, ničemu neveřit, in: Lidové noviny 29. 8. 1998Stáhnout
Recenze: Pavel Spunar: Neznámá známá kronika, in: Literární noviny 6. 8. 1998Stáhnout