Slavníkovci v českých dějinách (Antiqua Cuthna 2, 2006)

242 

Příspěvky z mezioborového setkání konaného v Kutné Hoře při příležitosti výstavy Slavníkovci v českých dějinách v roce 2005.

Skladem

Kategorie:

Popis

Příběh rodu Slavníkovců byl dlouhá desetiletí stálou a důležitou součástí našich představ o počátcích českého státu. Vyvraždění bratrů sv. Vojtěcha na Libici 28. září 995 mělo znamenat konečnou likvidaci Slavníkovců jako mocenských konkurentů rodu Přemyslovců a umožnit sjednocení raně středověkých Čech. Výzkumy v posledních desetiletích však naznačují, že role Slavníkovy rodiny byla patrně odlišná a je třeba nalézt nové cesty, jak interpretovat libické události. Jednotlivé příspěvky z mezioborového setkání konaného v Kutné Hoře mají německé resumé.

Sborník Antiqua Cuthna přináší studie a zprávy o historii, archeologii, příspěvky o památkách nejen v širším regionu Kutnohorska. Sborník není zaměřen pouze na historii regionu, ale také na problémy obecnějšího rázu. Pro název sborníku bylo zvoleno jméno osady, která bývá spojována s počátky dějin Kutné Hory, rozkládala se u kostela Všech Svatých před hradbami města, je zmíněna v listině papeže Urbana V. z roku 1369 a zdokumentována archeologickým výzkumem v šedesátých a osmdesátých letech 20. století.

JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY:
HISTORIE:
Jiří Sláma:
Slavníkovci v pohledu současného bádání
† Dušan Třeštík:
Proč byli vyvraždění Slavníkovci?
Petr Soomer – Vojtěch Vaněk:
Existe-t-il une architecture Slavníkienne?
ARCHEOLOGIE:
Michal Lutovský:
Slavníkovci a archeologie
Jan Mařík:
Libická sídelní aglomerace ve výpovědi archeologických pramenů
Filip Velemínský:
Nové archeologické nálezy v Malíně (okr. Kutná Hora)
Martin Tomášek:
Slavníkovec Čáslav a Slavníkova Čáslav?
Radek Tvrdík:
Hánín mezi Libicí a Malínem
NUMISMATIKA:
Luboš Polanský:
Soběslav nebo Boleslav? K spornému přiřazení denárů typu Cach 160 a 161
Zdeněk Petráň:
Co vypovídají mince o Slavníkovcích
GEOLOGIE:
Milan Holub:
K možnostem vzniku a zachování bohatých sekundárních rud stříbra v kutnohorském revíru
Milan Holub:
Pokus o srovnání modelové produkce stříbra v hlavních revírech Českého masivu s obsahy olova v sedimentech šumavských jezer
Vladimír Šrein – Martin Šťastný – Blanka Šreinová – Jana Králová – Jiří Starý:
Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců


Další informace

Hmotnost 375 g
Rozměry 170 × 240 mm
Editor

,

Nakladatel

ISBN

978-80-86772-30-1 (SOA Praha), 978-80-86791-54-8

Edice

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2007

Počet stran

192 + IV strany barevné obr. přílohy; 13 barevných a 52 černobílých obr.

Vazba

Brožované s chlopněmi

Jazyk

čeština, německé résumé, překlad Eva Schiffer

Soubory ke stažení

ObsahStáhnout
Úvodní stranyStáhnout
Ukázka, s. 13-19Stáhnout
Ukázka, s. 150-164Stáhnout