Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ. Omnibus fiebat omnia. (1619-1680) (Antiqua Cuthna 4)

330 

Příspěvky z mezioborového setkání věnovaného Fridrichu Brideliovi.

Skladem

Popis

Sborník Antiqua Cuthna 4 přináší příspěvky z mezioborového setkání, jehož ústředním tématem byly Bridelovy Jesličky, nahlížené v nejširších dobových souvislostech. Setkání literárních historiků, teologů, lingvistů, hudebních historiků a etnomuzikologů se konalo v Kutné Hoře, městě úzce spjatém s Bridelovým životem, v rámci kulturně-duchovního projektu Bridelius a Kutná Hora. Všechny příspěvky jsou opatřeny německým, nebo anglickým resumé.

Sborník Antiqua Cuthna přináší studie a zprávy o historii, archeologii, příspěvky o památkách nejen v širším regionu Kutnohorska. Sborník není zaměřen pouze na historii regionu, ale také na problémy obecnějšího rázu. Pro název sborníku bylo zvoleno jméno osady, která bývá spojována s počátky dějin Kutné Hory, rozkládala se u kostela Všech Svatých před hradbami města, je zmíněna v listině papeže Urbana V. z roku 1369 a zdokumentována archeologickým výzkumem v šedesátých a osmdesátých letech 20. století.

JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY:
Anna Fechtnerová: Fridrich Bridelius v záznamech jezuitských katalogů
LITERÁRNÍ HISTORIE:
Marie Škarpová: Hymnograf Fridrich Bridelius. Několik literárněhistorických poznámek k rozsahu pojmu
Hana Bočková: K Bridelovu Křesťanskému učení veršemi vyloženému
Jana Nešněrová: Jesličky: struktura kancionálu, struktury v kancionálu
Jan Linka: Logica coelestis aneb Setkání Fridricha Bridelia s Johannem Nadasim
Jan Malura: Meditace o nebi nejen u Bridela
Timotea Vráblová: Niekoľko poznámok k poetike slovenských barokových vianočných piesní
EDITOLOGIE:
Pavel Kosek: Grafická stránka kancionálu Fridricha Bridelia Jesličky. Staré nové písničky
Jiří Novotný: »Tys medovitá dílně…«
Veronika Steffal Vladimírová: Ortografie Duší v očistci Fridricha Bridelia
Jiří Sehnal: Úkoly pro českou katolickou hymnografii
Tomasz Jeż: Seminarium divarum Barbarae et Rosalinae v Kutné Hoře: dobový kontext barokní tvorby Fridricha Bridelia
Vladimír Maňas: Tisky barolních náboženských bratrstev jako hymnologický pramen
Tomáš Slavický: Staré nové písničky. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a následnou recepcí
Lubomír Tyllner: Bedřich Bridel a lidový zpěvní repertoár v Čechcách
Věra Frolcová: Dědictví Brideliových Jesliček v koledách na Moravě a ve Slezsku
Hana Urbancová: Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí
VARIA:
Petr Havlíček SJ: jezuitské misie v barokních Čechách. Náčrt podoby jezuitských rekatolizačních misií ve druhé polovině 17. století
Miloš Sládek: »Antonín Škarka nový a neznámý« aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi

Další informace

Hmotnost 565 g
Rozměry 170 × 240 mm
Editor

, , ,

Nakladatel

ISBN

80-86772-51-6 (SOA Praha), 80-86791-89-0 (KLP)

Edice

Místo vydání

Praha, SOkA Kutná Hora

Rok vydání

2010

Počet stran

304 + 8 stran barevné obrazové přílohy; 12 barevných a 56 černobílých obr.

Vazba

Brožované s chlopněmi

Jazyk

čeština, německé, nebo anglické résumé

Období