Rudolfinská Kutná Hora (Antiqua Cuthna 12, 2019)

242 

Příspěvky přednesené na mezioborové konferenci Rudolfinská Kutná Hora k 400. výročí úmrtí Rudolfa II.

Na vnitřní stranách obálky je otištěna Willenbergova veduta Kutné Hory z roku 1602, a to poprvé v kvalitě odpovídající originálu v měřítku 1 : 1 (185 × 945 mm).

Skladem

Kategorie: ,

Popis

Příspěvky otištěné v tomto sborníku byly předneseny na interdisciplinární konferenci, kterou v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře uspořádala Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci se Státním okresním archivem Kutná Hora. Během dvoudenního jednání se vystřídalo na patnáct specialistů z oboru muzikologie, historie, archivnictví, dějin umění, literární vědy a církevních dějin, kteří se snažili sumarizovat dosavadní stav poznání a přinést nové poznatky k vlivu rudolfinské kultury na život renesanční Kutné Hory. Účast slovenských kolegů navíc umožnila zamyslet se nad vlivem rudolfinské hudební kultury v širším středoevropském kontextu.

Sborník Antiqua Cuthna přináší studie a zprávy o historii, archeologii, příspěvky o památkách nejen v širším regionu Kutnohorska. Sborník není zaměřen pouze na historii regionu, ale také na problémy obecnějšího rázu. Pro název sborníku bylo zvoleno jméno osady, která bývá spojována s počátky dějin Kutné Hory, rozkládala se u kostela Všech Svatých před hradbami města, je zmíněna v listině papeže Urbana V. z roku 1369 a zdokumentována archeologickým výzkumem v šedesátých a osmdesátých letech 20. století.

JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY:
Petr VOREL: Evropa, Království české a Kutná Hora v době rudolfinské
Blanka ALTOVÁ: Dosavadní obraz »rudolfinské« Kutné Hory v (umělecko)historickém diskursu
Jaroslava PÍŠOVÁ: Odraz knižní kultury předbělohorské Kutné Hory v pozůstalostech měšťanů (1596-1626)
Ota HALAMA: Kutnohorští faráři pod obojí: Havel Phaethon Žalanský a Václav Štefan Teplický
Jana VANĚČKOVÁ: Kutnohorský měšťan Zikmund Kozel z Rýzntálu a otázka jeho mecenátu
Jan BAŤA: Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum České muzeum hudby, AZ 33) a jeho vztah k dochovaným pramenům rudolfinské kapely
Dana SOUŠKOVÁ: Pavel Spongopaeus Jistebnický a Kutná Hora
Michaela ŽÁČKOVÁ ROSSI: Hudební rod Zigottů (Zykotů z Perknířova Ostrova): příspěvek ke studiu měšťanského života v době rudolfinské
Jana KALINAYOVÁ-BARTOVÁ: Erbové listiny rudolfinskej doby a možnosti ich skúmania ako hudobného prameňa
Marta HULKOVÁ: Tvorba skladateľov v službách Rudolfa II. v dobovom hudobnom repertoári na území dnešného Slovenska
Peter Ján MARTINČEK: Viachlasná tvorba Matthäusa Apellesa von Löwenstern (1594-1648) v repertoári miest na Spiši, v Šariši a vo Wrocławe v 17. storočí

Další informace

Hmotnost 370 g
Rozměry 170 × 240 mm
Editor

, ,

Nakladatel

ISBN

978-80-88148-41-8 (SOA v Praze – SOkA Kutná Hora), 978-80-87773-66-6 (KLP), ISSN 1803-1374

Edice

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Počet stran

172 stran + 8 stran barevných obrazových příloh; 30 čermobílých a 11 barevných vyobrazení

Vazba

Brožované s chlopněmi

Jazyk

čeština, slovenština, německé résumé

Období

,

Soubory ke stažení

Úvodní stranyStáhnout
Obsah + editorialStáhnout
Ukázka, str. 1, 49-60, I-IIIStáhnout