Michaela Žáčková Rossi: The Musicians at the Court of Rudolf II. The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) Reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers

330 

Kritická edice  hudebněhistorických záznamů v tabulkové formě zveřejňuje seznam hudebníků dvora císaře Rudolfa II. 

Skladem

Kategorie: ,

Popis

Rudolfinská doba, rudolfinské sbírky, rudolfinský mecenát, rudolfinští malíři jsou všeobecně známé pojmy. Během dosavadního studia některých postav pohybujících se v prostředí rudolfinského dvora se stále častěji nabízí otázka, kdo jsou vlastně rudolfinští hudebníci, kdy v Praze působili, které hudební kompozice můžeme zařadit pod pojem rudolfinská produkce a které nikoli. Pro nedostatek životopisných informací o známých i méně známých „rudolfinských“ hudebnících mnohdy nejsme schopni určit, zda to či ono dílo vzniklo inspirováno vídeňským a zejména pak pražským císařským dvorem či ve zcela odlišném uměleckém kontextu, na některém jiném dvoře, kde daný hudebník rovněž během svého života působil.

Výchozím bodem pro uvažování o hudebním životě na dvoře Rudolfa II. a o hudební produkci tímto prostředím inspirované bylo zcela zásadním sestavení pokud možno co nejkompletnějšího chronologického personálního seznamu hudebníků dvora císaře Rudolfa II. Jako relativně nejúplnější a nejpřesnější zdroj potřebných životopisných informací se ukázaly být řádně vedené účetní knihy Dvorské komory, dnes uložené v Rakouském státním archivu ve Vídni (Finanz- und Hofkammerarchiv). Tyto knihy obsahují přesná data příchodu každého služebníka ke dvoru i určení doby jeho odchodu ze služby.

Tato publikace poprvé zveřejňuje seznam všech hudebníků, kteří působili na dvoře Rudolfa II. v letech 1576-1612. Po úvodní studii následuje abecední přehled více než 300 hudebníků, který obsahuje užité varianty jména a příjmení, funkce, ve kterých se daná osoba během své kariéry u dvora pohybovala, vývoj platu a další informace. Jádrem publikace je tabulkový abecedně uspořádaný seznam všech rudolfinských hudebníků s výčtem jim poukázaných plateb (data, výše, počty kvitancí, služební postavení) včetně odkazů na příslušná folia účetních knih. Je připojen i seznam učitelů a jejich trubačských učňů a seznam vokalistů.

Knížka je doplněna rejstříkem a fotopřílohou.

Z ohlasů:
Jaroslav Pánek, Český časopis historický 116 (2018), č. 1, s. 296:
Michaela Žáčková Rossi využila moderních metod digitalizace, aby podchytila veškerou materii. Vytěžila z ní poznatky o více než 300 osobnostech hudebního života s mnoha tisíci údajů o době jejich působení ve službách Rudolfa II., o jejich zaměření a postavení, o způsobu jejich víceméně nepravidelného placení a mimořádného odměňování, o dalších životních okolnostech a o jejich výskytu v pramenech. Autorka vytvořila v tabelární podobě přehlednou a faktograficky vyčerpávající dokumentaci, dokonale vyhovující modernímu přístupu k raně novověkým pramenům, které ani v tomto případě nelze vydat in extenso, třebaže každý jednotlivý údaj má nepominutelnou pramennou hodnotu. Takový přístup ocení každý další historik či muzikolog, který se bude zabývat rudolfínským manýrismem nebo se dá prací Michaely Žáčkové Rossi inspirovat při prosopografické práci podobného typu.

 

Další informace

Hmotnost 520 g
Rozměry 160 × 240 mm
Autor

Nakladatel

ISBN

978-80-87773-03-1

Edice

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2017

Počet stran

XLVI+ 201 stran, 7 černobílých vyobrazení

Vazba

Vázané

Jazyk

angličtina

Období

,

Soubory ke stažení

Úvodní stranyStáhnout
ObsahStáhnout
Ukázka, s. 39-41Stáhnout
RejstříkStáhnout
Recenze: Jaroslav Pánek, Český časopis historický 116 (2018), č. 1, s. 295-297Stáhnout