Markéta Kratochvílová: Otakar Ostrčil

275 

Kniha věnovaná životu a dílu českého hudebního skladatele, dirigenta a organizátora pražského hudebního života Otakara Ostrčila (1879-1935). Vyšla jako třetí svazek volné řady Čeští skladatelé.

Skladem

Kategorie:

Popis

Otakar Ostrčil vystudoval českou a německou filologii na FF UK, ve skladbě byl žákem Zdeňka Fibicha a vedle Leoše Janáčka, Josefa Suka a Vítězslava Nováka patří k nejvýraznějším osobnostem české hudby první poloviny 20. století. Komponoval orchestrální a komorní díla, opery, písně, melodramy, sbory a kantáty. Jeho Křížová cesta, orchestrální variace na čtrnáct Kristových zastavení při jeho cestě na Golgotu, patří k vrcholným skladbám české hudby 20. století. Ostrčil působil jako vedoucí Orchestrálního sdružení a od roku 1920 až do své smrti byl ředitelem opery Národního divadla v Praze, kde nastudoval a řídil přes sto děl. Jeho působení v Národním divadle znamenalo kvalitativní přerod této nejvýznamnější české hudební scény.

Jádrem knihy je stručná Ostrčilova biografie, jeho osobní a umělecký vývoj ilustrují kapitoly věnované některým jeho dílům (opera Vlasty skon, rané písně na německé texty), dosud opomíjeným tématům (pobyt ve švédském Göteborgu) a vztahu se Zdeňkem Nejedlým, se kterým mimo jiné spolupracoval na kritickém vydání Smetanovy Prodané nevěsty. Další texty vykreslují proměny recepce a historii edičního zpřístupňování Ostrčilova díla a aktuální stav notových pramenů.

Detailní Soupis skladeb Otakara Ostrčila (celkem 66 položek) slouží k orientaci v jeho skladatelském odkazu, pozoruhodný vhled do jeho působení ve funkci šéfa a dirigenta opery Národního divadla umožňují dosud nepublikované koncepty dopisů a sdělení dochované v jeho pozůstalosti. Kniha je doplněna anglickým resumé, výběrovou literaturou a rejstříky.