Lubomír Spurný: Heinrich Schenker (1868-1935). Kapitoly z hudební teorie a analýzy

242 

Intrepretace teoretického odkazu významného rakouského hudebního teoretika, skladatele a pedagoga.

Skladem

Kategorie:

Popis

Tato kniha si klade za cíl přehledně shrnout Schenkerův život a dílo, zasadit jej do kontextu středoevropské hudební teorie a současně aktualizovat a zpřesnit některé pohledy na něj v souladu s aktuálním stavem bádání.

Heinrich Schenker – rakouský hudební teoretik, skladatel a pedagog – patří k autorům, kteří významně ovlivnili vývoj moderní hudební teorie. Díky němu docházelo ke stále jednoznačnější orientaci na vnitřní ustrojení hudebního díla, do středu pozornosti se tedy dostala problematika struktury, případně analýzy a interpretace.

Vedle důležitých životních peripetií a zdůraznění významu Schenkerovy editorské a pedagogické práce je největší prostor věnován vývoji teoretické koncepce a jejího zasazení do souvislosti dobové produkce. Představu o Schenkerově díle doplňuje antologie dobových textů přeložených do češtiny, složená z časopiseckých kritik a recenzí:
Heinrich Schenker: Mladoitalská škola?
Heinrich Schenker: Bedřich Smetana
Heinrich Schenker: Anton Bruckner
Heinrich Schenker: Ze Smetanova života (Návštěva u vdovy po B. Smetanovi)
Heinrich Schenker: Mladí dirigenti
Heinrich Schenker: Mozartův Don Juan
Heinrich Schenker: Johannes Brahms
Heinrich Schenker: Dvorní opera – vídeňská premiéra Čajkovského opery „Evžen Oněgin“
Martin Eybl: Věrnost textu a expresivita (Sedm poznámek k interpretačním pokynům Heinricha Schenkera)

Terminologický slovníček přináší vysvětlující překlad klíčových  termínů Schenkerovy teorie, připojena je bibliografie Heinricha Schenkera a jmenný rejstřík.

Z ohlasů:
Iva Oplištilová, Źivá hudba 4 (2013), s. 192:
„Přepracovaná monografie zachovává původní členění na čtyři kapitoly, kde jen čtvrtá má pozměněný název. Ovšem přibyly velmi užitečné soupisy (cením především tabulku Schenkerových analýz konkrétních skladeb uveřejněných v časopisech Der Tonwille a Das Meisterwerk in der Musik na s. 28–29, zajímavý je ale i seznam Schenkerových soukromých žáků) a poměrně dlouhé citáty, které umožňují čtenáři na vlastní kůži procítit Schenkerův styl, jeho tendenčnost a emotivní zabarvenost. Přímá konfrontace s Schenkerovými často politicky hodně spornými výroky je mnohem efektivnější, než mnohastránkový popis jeho problematické osobnosti. Výkladová část je zpřehledněna postranními orientačními hesly, poznámkový aparát bohatý. Součástí monografie je i čítanka Schenkerových časopiseckých kritik a recenzí, terminologický slovníček, chronologicky uspořádaná bibliografie Schenkerových prací (rozdělená na samostatně vydané tituly a na drobnější práce), seznam použité literatury a jmenný rejstřík.“

Další informace

Autor

Překladatelé

, ,

Nakladatel

ISBN

978-80-86791-12-8

Edice

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2012

Počet stran

176 stran, 4 černobílé obr. a množství malých fotografií

Vazba

Vázané

Jazyk

čeština, summary v angličtině

Období

,