Jan Hus 1415/2015

528 

Katalog výstavy Jan Hus 1415/2015, kterou uspořádalo Husitské muzeum v Táboře v roce 2015.

Není skladem

Kategorie:

Popis

Na výstavním katalogu se podílelo dvaadvacet odborníků z oblasti archeologie, historie, dějin umění a muzeologie. V publikaci naleznete odborné studie o životě Jana Husa, jeho době, husovské tradici a katalog stejnojmenné výstavy, která se konala v táborském muzeu v roce 2015.

V textové části Tvář mistra Jana jsou v češtině a angličtině s bohatou barevnou i černobílou obrazovou dokumentací a se seznamy literatury otištěny následující studie:
Zdeněk Vybíral: Jan Hus v souřadnicích míst a času / Master Jan Hus amongst Coordinates of Place and Time
Rudolf Krajíc: Jan Hus na jihu Čech v letech 1413-1414 / Jan Hus in South Bohemia, 1413-1414
Jakub Smrčka: Jan Hus v konfesijních dějinách Evropy / Jan Hus in the Confessional History of Europe
Michal Šroněk – Kateřina Horníčková: Husovy odkazy v 15. až 17. století / The Representations of Jan Hus from the 15th to 17th Century
Hana Larvová: Strom bleskem zasažený hoří a svítí. Jan Hus v díle Františka Bílka / A Tree Struck by Lightning Will Burn and Shine – Jan Hus in the Work of František Bílek
Jana Vandrovcová – Lenka Vandrovcová – Lenka Zajícová: Spolek pro postavení Husova pomníku v Táboře / Association for Erecting Jan Hus Memorial in Tábor
Bohdan Zilynskyj: Vývoj husovské tradice / Formation of the Hus’s Tradition
Daniel Abazid: Husovská památná místa a pamětihodnosti na území České republiky / Hussite Heritage Sites and Monuments in the Czech Republic

Ve výstavním katalogu nazvaném Pohledy zblízka jsou prezentovány exponáty, které ilustrují dobu a osobnost Jana Husa, jeho literární a teologickou činnost, působení na univerzitě a dalších místech. Všechny předměty (316 položek) jsou popsány v obsáhlých katalogových heslech (datace, autorství, zařazení do historického kontextu, umělecká analýza, zhodnocení kulturního významu) v češtině a angličtině, jsou bohatě obrazově ilustrovány a doplněny odkazy na literaturu. Katalog je uspořádán do těchto tematických okruhů:
Z Husince na univerzitu / From Husinec to University
Praha – mezi katedrou a kazatelnou / Prague – between Teacher’s Desk and Pulpit
U hradu, jenž slove Kozí / At the Castle Called Kozí
Na koncilu kostnickém / At the Constance Council
Zrcadlem české a evropské reformace / In the Mirror of Bohemian and European Reformation
V historické paměti moderní doby / In Historic Memory of the Modern Age

Závěrečná část publikace Čtenáři ku prospěchu obsahuje soupis všech předmětů, které byly vystaveny, seznam pramenů a literatury, seznam autorů statí a katalogových hesel, soupis fotografické dokumentace a jejich autorů a jmenný rejstřík.

Další informace

Hmotnost 1570 g
Rozměry 240 × 240 mm
Editor

Autor

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nakladatel

ISBN

978-80-87516-22-5

Místo vydání

Tábor

Rok vydání

2015

Počet stran

348 stran, rozsáhlý obrazový doprovod

Vazba

Brožované s chlopněmi

Jazyk

angličtina, čeština