Miroslav Nožina – Miloš Vaněček: Mandragora, morfin, kokain. Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu

242 

Kniha je zaměřena na počátky „moderního“ zneužívání drog v českých zemích a na psychoaktivní látky, které významně ovlivňují i současnou drogovou scénu – tedy na kanabinoidy, opíty a kokain.

Skladem

Kategorie:

Popis

Problematice zneužívání drog v českých zemích před druhou světovou válkou nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Autorům Miroslavu Nožinovi a Miloši Vaněčkovi se v publikaci Mandragora, morfin, kokain podařilo shromáždit rozsáhlý pramenný a archivní materiál jak z domácích, tak zahraničních zdrojů, ten uspořádat a interpretovat.

Užívání a zneužívání drog tvoří nedílnou součást středoevropské kultury již od pravěku, avšak konzumace halucinogenních látek obsažených v různých rostlinách (především v máku a konopí) zůstávaly po celý středověk a raný novověk okrajovým jevem. Požitkové užívání se soustředilo na alkoholové drogy, s nimiž souvisí rozvoj tradiční pijácké kultury. Na tyto širší historické souvislosti a impulsy (lidové léčitelství, černá magie a čarodějnictví, alchymie, herbáře a počátky moderní botaniky) upozorňuje úvodní část monografie (I. Počátky drogového problému v českých zemích). „Moderní“ formy abúzu drog jsou sledovány od druhé poloviny 19. století, kdy byly na českém území poprvé zaznamenány případy opiofagismu (pití opiové tinktury) a závislosti na morfinu. Až do rozpadu Rakousko-Uherska nebylo zneužívání drog považováno za vážnou společenskou hrozbu. Tyto názory mnohdy přetrvávaly i po roce 1918, kdy se Československo v souvislosti s prudkým nárůstem kokainismu stalo nejen zavedeným drogovým odbytištěm, ale i důležitou tranzitní zemí při nelegálním mezinárodním obchodu s drogami.

Jednotlivé bloky, do nichž je tato práce rozdělena (II: Plody průmyslové revoluce, III. Drogy v nezávislém Československu) vždy obsahují rozbor mezinárodní situace, která drogové prostředí v českých zemích významně ovlivňovala, popis a analýzu české drogové scény v daném období a rozbor legislativních a administrativních opatření ze strany státních orgánů. Celkovou situaci autoři ilustrují na vybraných kriminálních případech, na konkrétních drogových záchytech i na dosud nepublikovaných chorobopisech drogově závislých pacientů.

Snahou autorů bylo poskládat složitou mozaiku českého světa drog před druhou světovou válkou a postihnout hlavní trendy a fenomény, které nezřídka ovlivňují vývoj drogové scény v České republice i v současnosti. Nezaměřují se jen na vlastní případy závislostí, ale studují i impulsy a sociální přesahy do soudobé společnosti, jež ke zneužívání drog vedly.

Kniha má velmi rozsáhlou obrazovou přílohu, je doplněna jmenným rejstříkem.

Další informace

Hmotnost 665 g
Rozměry 170 × 240 mm
Autor

,

Nakladatel

ISBN

978-80-86791-60-9

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2009

Počet stran

296 stran; množství černobílých vyobrazení v textu

Vazba

Vázané

Jazyk

čeština

Období