Jan Kouba: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)

396 

Abecedně uspořádaný lexikon přináší bio-bibliografické informace o 71 literátech, kteří se od 13. do konce 18. století významně podíleli na produkci a šíření bohemikálních duchovních písní.

Není skladem

Popis

Hesla přibližují život a dílo středověkých a raněnovověkých hymnografů spjatých s českými zeměmi bez ohledu na jejich mateřský jazyk, tj. tvořících latinsky, česky a německy, a zařazuje též pět osobností s česko-slovenskými vztahy.

Každé heslo přináší základní biografii autora, celkovou charakteristiku jeho díla a podrobný výčet všech jeho aktivit na poli sakrální písně, a to s přihlédnutím nejen ke slovesné, nýbrž i k hudební stránce jeho hymnografického odkazu. Na závěr hesla je připojena přehledná, chronologicky uspořádaná bibliografie.

V návaznosti na věcné, místní a chronologické souvislosti byly do jednotlivých biogramů začleněny i charakteristiky dalších, především anonymních kancionálů, přehledy exilových písňových tisků, stručné informace o vývoji české reformační liturgie, o bohoslužbě utrakvistů a luteránů, o velikonočních hrách a dalších souvisejících tématech.

Kniha je doplněna chronologickým přehledem hesel, rejstříkem písňových incipitů, jmenným a věcným rejstříkem, chronologickým soupisem traktovaných anonymních kancionálových tisků a  českým, anglickým a německým résumé.


Další informace

Hmotnost 750 g
Rozměry 150 × 210 mm
Autor

Nakladatel

ISBN

978-80-88081-13-5

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2017

Počet stran

522

Vazba

Vázané

Jazyk

čeština, anglické summary, překlad Mark Newkirk, německé résumíé, překlad Ivan Dramlitsch

Období

, , , , ,

Mohlo by se Vám líbit…