Daněk Petr

Muzikolog, pedagog, interpret, překladatel, dramaturg a manažer. Absolvoval obor hudební věda na FF UK, poté pracoval v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, na Ministerstvu kultury ČR, v Ústavu hudební vědy na FF UK, jako člen a dramaturg hudebního festivalu Pražské jaro. Na Hudební fakultě Akademie múzických umění spoluvytvářel obor hudební management. V současné době působí jako docent na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, vedl nebo vede soubory Duodena cantitans, Capella Rudolphina a Octopus Pragensis, jež se zabývají interpretací hudby renesance, raného baroka a současnosti. Pracoval pro Pražský filharmonický sbor, byl programovým ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Publikoval řadu studií a článků, v nichž se věnoval především dějinám hudby a současné hudební kultuře. Je koordinátorem mezinárodního projektu Musica Rudophina.

Zobrazen jediný výsledek

Zobrazen jediný výsledek