Petr Daněk a kol.: Hudba v rudolfínské Praze

473 

Monografie pojednávající o hudební rudolfínské kultuře.

Skladem

Kategorie:

Popis

V kultuře rudolfínské Prahy svoji významnou roli zaujímala i hudba. Neodmyslitelně patřila ke společenskému životu všech společenských vrstev, doprovázela obřady všech vyznání a sehrávala důležitou roli i v životě škol, akademií a univerzity.

Kniha zpracovává žádané téma, které souvisí s kulturou Prahy a českých zemí za vlády císaře Rudolfa II. V jednotlivých tematických kapitolách a doplňujících podkapitolách a heslech přináší původní texty předních českých muzikologů, kteří se danou problematickou dlouhodobě zabývají a publikovali k tomuto období již řadu odborných statí. Do textu jsou zpracována i témata, která překračují dvorský okruh, tedy i hudební kultura českých měst, šlechtických sídel, všech dobově aktuálních vyznání a i společenských minorit. Zahrnuta je i Morava a další země Koruny české. Zmíněny jsou i přesahy do dalších zemí, které patřily pod vládu Habsburků.

Práce představuje předbělohorskou hudební kulturu Čech jako jedno z nejvýznamnějších center hudby tehdejší Evropy a ukazuje bohatost tehdejšího hudebního života. Kniha je bohatě obrazově vybavena (dobové portréty, rytiny, veduty, grafiky, ukázky nototisku, dobových rukopisů, dobových hudebních nástrojů a další doplňující ilustrace

Další informace

Hmotnost 490 g
Rozměry 305 x 205 mm
Autor

ISBN

978-80-87773-52-9

Nakladatel

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Vazba

Vázané

Jazyk

čeština

Období

,

Soubory ke stažení

UkázkaStáhnout